1.jpg

De oude wereld


Over de wereld heersten eens vier Goden. Gezeteld op hun gouden tronen, regeerden zij over hun Creatie. Zij stuurden hun engelen en avatars om hun volgelingen te begeleiden. Nyakk, L'Ohora, Farn en Cheron werden zij genoemd, en hun namen weergalmden over menig slagveld. De Vier waren zeer verschillend, maar hadden toch een manier gevonden om samen hun Creatie te beschermen.

Tot er op een dag een nieuwe God verscheen. Een vijfde Wezen die zichzelf een God noemde en beweerde dat de Wereld zijn schepping was. Oude vetes tussen de goden laaiden op en deden de Creatie beven op haar grondvesten. Ondertussen vergaarde deze Vijfde, Salvator genaamd, steeds meer macht en volgelingen, waardoor disharmonie ontstond. Er moest iets gebeuren om de Creatie te redden. Een plan werd gesmeed, waarin de volgelingen van de goden een grote rol zouden gaan spelen. Er moest een keuze worden gemaakt, want één van de Vijf moest verdwijnen om Creatie te herstellen. De Wereld zou anders ten onder gaan aan de oude opgelaaide vetes tussen deze vijf machtige Wezens. De keuze moest worden gemaakt door stervelingen, en wel door hen die in het machtige Dar Yulak woonden. Zij die bekend waren met de vijfde God en jaren achtereen hadden meegevochten op het Slagveld van de Goden. Alle vijf Goden stemden in met het plan, en de stervelingen maakten hun keuze.

Cheron zou Creatie moeten verlaten en plaats moeten maken voor Salvator. De wereld kon door het verdwijnen van Cheron echter niet meer functioneren zoals het voorheen millennia had gedaan. De Creatie barstte uiteen en een nieuwe wereld werd geboren. Een wereld waarin een nieuwe orde was geschept uit de restanten van de oude. Een wereld waarin nieuwe kansen met beide handen aangegrepen konden worden. De wereld van nu.

 

 

 

Expiatio 18

Het dorp Yulak Dar wordt geregeerd door twee pacten, twee kampen met elk hun eigen doelen. Pact Phobos wordt het ene pact genoemd. Zij staan voor het nemen, voor het verkrijgen van wat zij nodig hebben om te gebruiken zoals het hen goeddunkt. Het andere kamp is genaamd Pact Elpis. Dit pact staat voor het geven. Pact Elpis geeft hetgeen zij te geven hebben om aanpassingen te maken, waar zij vinden dat het nodig is. Deze pacten bepalen de orde in Yulak Dar.

Maar dan arriveren er op een dag zes vreemde wezens, die zichzelf de Archai noemen. Alle zes geven zij aan dat ze van de goden komen en dat zij hetgeen representeren waar de goden voor staan. De wezens krijgen hun volgelingen onder de inwoners van Yulak Dar. Machtig als dat zij beweren te zijn, kunnen zij de inwoners van Yulak Dar goed helpen.

Ook arriveert er een matriarchale stam. Dit is een stam waar vrouwen het voor het zeggen hebben en waar conflict centraal lijkt te staan. Meer conflict in het dorp wordt ook veroorzaakt door de vreemde wezens die het dorp constant aanvallen. Zij zijn op zoek naar offers. Ze overvallen het dorp en proberen zo hun greep op de dorpelingen te krijgen. Ze worden echter verdreven door de inwoners van Yulak Dar, hoewel ze nog niet lijken te zijn verslagen…

Alsof dit alles nog niet genoeg was, lijken er ook vreemde wezens af te komen op de grote pilaar in het midden van de rituele plek. Deze figuren lijken wel machines, gemaakt door zeer vernuftige wetenschappers. Zij lijken gestuurd te worden door een onbekende macht. Aan de inwoners van Yulak Dar de taak om uit te zoeken waar zij vandaan komen en wie hen eigenlijk heeft gestuurd.

 

 

Expiatio 19

Een ander machtig persoon heeft zich nu ook gemengd in het spel van deze wereld. Een zeer wijs man die zichzelf Dementor noemt, heeft enkele inwoners van Yulak Dar uitgenodigd om bij hem te komen dineren. Hij is op zoek naar nieuwe leerlingen en assistenten voor zijn magische experimenten. Gedreven door zijn zoektocht naar kennis en een antwoord op alles, nodigt hij de inwoners van Yulak Dar uit om mee te doen aan een van zijn experimenten. In dit experiment moeten de dorpelingen een wapen maken dat zo sterk is dat het alles kan raken en doden wat de dragen van het wapen maar wil. Om de inwoners van Yulak Dar te helpen, heeft Dementor een groep wijze magiërs meegestuurd. Zij noemen zichzelf de Cultus van Hissdar. Deze groep wijze figuren hebben zeer veel kennis en zijn bereid om hun kennis met de inwoners van het dorp te delen.

De voorbereidingen voor het experiment kostten veel tijd en wat ook niet meehelpt is dat die vreemde wezens die op zoek zijn naar menselijke offers weer zijn teruggekeerd. Zij lijken nu echter niet alleen op zoek te zijn naar offers, maar ook naar een uitverkorene uit een van hun profetieën. Gelukkig worden zij verslagen door de inwoners van het veel sterkere Yulak Dar. Ook het experiment lijkt te zijn gelukt en met dit wapen doodt Ragnar een zeer sterk wezen die uit de diepe krochten van de wereld leek te zijn gekropen.

Wanneer echter al het gevaar leek te zijn geweken, ontstaat er een nieuwe dreiging voor de inwoners van het dorp. Een leger wil zijn kamp opzetten in het dorp om van daaruit een oorlog te gaan voeren. De dorpelingen willen hun onafhankelijkheid behouden en verzetten zich tegen deze legermacht. Een groot gevecht ontstaat, waarbij zelfs de sjeik van Yulak Dar bijna het leven liet. Dit deel van de legermacht is verslagen, maar hoe lang zal het duren voordat de rest van het leger wraak komt nemen op hun gedode kameraden?

 

 

Expiatio 20

Vaandels wapperen, zwaarden kletteren en pijlen zoeven door Yulak Dar. Dit is geen oorlog of strijd, nee, dit is eer. In de naam van de Arche van Ridderlijkheid, Le Chevalier, werd in Yulak Dar een riddertoernooi georganiseerd om de moed van de strijders te toetsen. Hoewel vrijwel alle Archai het pact de rug toekeerden wisten de fanatici van Phobos hun eer te behouden door op slinkse wijze het toernooi te winnen. Terwijl Le Chevalier de troon van Phobos besteeg wuifden de vlaggen van Aydinlathma, Shenu, Bianhua, Sadaka en Hynafiat bij het kampement van Elpis. Zal het groene pact deze eenzaamheid doorstaan?

Daarnaast werden de inwoners van Yulak Dar vereerd met een bezoek van Remi Vidal, de voormalige koning van Tahir. Ooit dwong zijn naam respect af, nu smeekt hij anderen om gunsten. Uit wanhoop is hij een alliantie aangegaan met de pretentieuze Bronzen Koning. Deze schurkenleider teistert met zijn bende grote gebieden en vele landerijen rond Tahir. Sinds het bondgenootschap tussen Remi en de Bronzen Koning is de bandieten ‘koning’ plots een gevaarlijke pion geworden in het politieke spel rond Yulak Dar. De kruiperigheid van Vidal bezorgde de Bronzen Koning een belangrijk artefact, genaamd de ‘Codex’.

Tegelijkertijd werd Yulak Dar geteisterd door een horde Varjagen. Dit bijna-mythische volk van elite krijgers raast plunderend en feestend over de Creatie. In hun waan van ontstijging tot het Eeuwige Slagveld dansen zij op het graf van hun tegenstanders tot in het holst van de nacht. De helden van Yulak Dar wisten zich ten nauwe nood staande te houden in het licht van deze apocalyptische krijgers… Maar hoe lang weten zij de zeis van de dood te ontspringen nu zij hun kop boven het maaiveld uitsteken?

 

 

 

Expiatio 21

Bange rovers van de Bronzen Koning maken zich gauw uit de voeten met wat laatste buit. Hoewel de Bronzen Koning een machtige speler is geworden op het schaakbord van de wereld, lijken zijn rovers voorzichtig en schichtig. Tegen het vallen van de nacht vielen de plundertochten helemaal stil, want de nacht is van de Varjagen. Een half jaar geleden wist Yulak Dar zich staande te houden tegenover de behaarde mythische krijgers, maar deze weerstand was onder de Varjagen niet onopgemerkt gebleven. De belofte van eeuwige roem en glorie trok de aandacht van de grootste Varjagen krijgers, en de nachten in de wouden rond Yulak Dar vulden zich met bloed en staal.

Onder de druk van deze nachtelijke belegeringen probeerden de leden van de pacten van Yulak Dar desalniettemin hun rituele taken te volbrengen: De hergeboorte van twee van de Archai, Aydinlatma en Hynafiad. Waar de wedergeboorte van Aydinlatma getekend werd door een weldaad aan raadsels en mysterie, zou het derde ochtendgloren een veldslag aankondigen om de aard van de herboren Hynafiad te dicteren. Waar de leden van Elpis slim en geraffineerd de Arche van verlichting aan hun zijde verwierven, slaagde Phobos erin met brute kracht het conflict aan hun zijde te krijgen.

Naast hun rituele taken wisten de pacten over de jaren heen ook naam te maken voor zichzelf. Yulak Dar transformeerde van een verborgen rituele plaats in neutrale wouden tot een politieke macht op zich, een macht waarmee de omliggende landen rekening dienden te houden. Naast vijanden leverde dit de inwoners ook nieuwe bondgenoten op, waaronder de academici van het Reliquarium. Deze esoterische magiërs begeleidden de inwoners in de ontwikkeling van een nieuw wapen tegen de oprukkende Varjagen. Dit nieuwe wapen, een automaton samengesteld uit wrakstukken uit de omgeving genaamd Exodus, waakt nu rond de rituele plaats. Voor hoe lang zal deze nieuwe macht van Yulak Dar onuitgedaagd blijven?

 

 

Expiatio 22

Zweet stond op zijn voorhoofd. Paniek klonk in zijn stem. De academicus deed angstig zijn verhaal over de staat van de Magiërstoren van Tahir, het Reliquarium. Terwijl de inwoners van Yulak Dar druk bezig waren met het verslaan van de Varjagen heeft de Bronzen Koning zijn kans gezien om het Reliquarium departement voor departement aan zijn kant te krijgen. Door Maximilian, de Rector Magnificus, te chanteren wist de Bronzen Koning het Reliquarium definitief uit de invloed van Tahir weg te trekken. En wanneer de Bronzen Koning nieuw speelgoed heeft, kiest hij ervoor dit te gebruiken.

Yulak Dar werd nacht op nacht belaagd door de vreemde experimenten van de waanzinnige Maximilian. En terwijl deze gemuteerde wezens de poorten belaagden was het ook tijd voor de Pacten om zich te bekommeren om de wedergeboorte van de Archai Bianhua en Sadaka. Ondanks dit alles wisten de Yulak Dari hun dorp en hun landerijen veilig te houden zonder hulp van hun automaton. Maximilian werd geraakt daar waar hij kwetsbaar was, met een dolk in het hart van zijn vrouw Adelina. Een oude vloek werd hiermee beëindigd, maar een nieuwe lag nog in de waagschaal. Geconfronteerd door het dilemma van Bianhua kozen de inwoners om de gemuteerde experimenten van Maximilian te verwelkomen in de wereld, en gaven zij zo ruimte aan een nieuw volk.

Echter, het verval van Maximilian in de grip van de Bronzen Koning toonden aan allen dat de Bronzen Koning een macht is om niet mee te spotten. In het aangezicht van zijn toenemende invloed besloten de aangrenzende volkeren en rijken dat het zinvol was om te komen tot een centraal beraad in het neutrale Yulak Dar. Zullen de Yulak Dari de volkeren verenigen tegen deze oude vijand, of blijken de kaarten van het lot toch anders geschud?